Ključna prednost pred konkurenco je prav celostna ponudba

Talno ogrevanje

Talno ogrevanje je zdravju najprimernejše ogrevanje.

Talno ogrevanje je nizkotemperaturni ogrevalni sistem. To pomeni, da prenos toplote poteka preko velikih površin tal z relativno nizko temperaturo. Temperatura tal 23-24°C omogoča prijetno temperaturo 18-20°C v višini glave.

Nizkotemperaturno ogrevanje z uporabo relativno velike površino tal ima več prednosti:

 • Večje udobje in prijetnejšo temperaturo pri kontaktu s tlemi.
 • Pretežni del toplote tal se prenaša na zrak s sevanjem, tako da ne prihaja do močnega kroženja zraka, ki povzroča neprijeten vlek ob tleh ter dviguje prah in umazanijo. Tako je izboljšana higiena, saj je onemogočeno dvigovanje prahu, pršic in drugih delcev, ki povzročajo alergije.
 • Na boljšo higieno pozitivno vpliva tudi izsušitev tal, ki onemogoča biološki prirastek v takih pogojih. Ogrete površine imajo namreč nizko relativno vlažnost, nezaželeni organizmi na tleh pa potrebujejo za svojo rast in razmnoževanje prav vlago.
 • Talno ogrevanje omogoča, da imamo v prostorih nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri klasičnem ogrevalnem sistemu. Zaradi dvigovanja toplote od nog proti stropu dobimo prijetno, enakomerno porazdelitev temperature po višini, zato ne občutimo sobne temperature kot nizke. Vzrok so naše noge, ki so v tem primeru na toplem, sicer pa so občutljive na hlad, saj so najbolj oddaljene od krogotokov telesa. S toplimi nogami “zavedemo” telo, ki občuti v tem primeru nižjo sobno temperaturo kot ugodno.
 • Nižja temperatura zraka omogoča tudi nekoliko višjo relativno vlažnost zraka, kar je s higienskega vidika ugodno, saj suh zrak ni primeren za dihalne poti.
 • Zaradi talnega ogrevanja bo tržna vrednost vašega objekta večja, kar bo pozitivno, v kolikor se boste v prihodnosti odločili za prodajo.
 • Nižje toplotne potrebe rabijo nižji toplotni vir, ta pa odraža nižje emisije CO2v okolje, torej je to ekološko prijazno ogrevanje.

Nasprotje je visokotemperaturni sistem ogrevanja, kjer ogrevamo z malimi površinami (npr. radiatorji) z relativno visokimi temperaturami.

Izvedba

Prednosti talnega ogrevanja so izrazite ob pravilnem dimenzioniranju, primerni regulaciji ter izboru kakovostnih materialov. Rasterska položitev (sistemska plošča) talnega ogrevanja po posameznih prostorih mora biti v skladu z izračunom toplotnih izgub, hkrati pa temperatura tal iz higijenskih in zdravstvenih razlogov ne sme presegati maksimalne dovoljene temperature.

Udobje, ki ga želimo, lahko zagotovi tudi regulacija, ki v odvisnosti od temperature posameznih prostorov odpira ali zapira ventile ogrevalnih zank s pomočjo elektro-termičnih glav.

Cevi toplovodnega talnega ogrevanja morajo biti difuzijsko nepropustne za O3(ozon), saj je tako preprečeno stalno dovajanje kisika v sistem in s tem rjavenje kovinskih delov v celotni ogrevalni instalaciji.

Na področju talnega ogrevanja v podjetju  želimo, na osnovi dolgoletnih izkušenj,podati nekoliko dejstev, s pomočjo katerih bi se lahko odstranili morebitni dvomi pri uporabi talnega ogrevanja:

 • dovoljena površinska temperatura tal v bivalni coni 29°C;
 • dovoljena površinska temperatura tal v obrobni coni 35°C;
 • dovoljena površinska temperatura tal v kopalnici ti +9 K;
 • dovoljena površinska temperatura parketnih tal 26°C.

CERTIFIKATI

V podjetju Evroinstal si prizadevamo za kakovost na vseh področjih.

Moto našega poslovanja je nenehno izobraževanje in nadgrajevanje monterskih praks.

Partnerji

Naši poslovni partnerji s katerimi že dolgo sodelujemo

Z željo, da  vam pomagamo pri urejanu pridobitve eko subvencije